ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴛʜụ ʟý, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠà đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɢâʏ ǫᴜỹ, ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ᴛàɪ ᴛʀợ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ʙãᴏ ʟũ ở ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶.
ɴɢàʏ 𝟸-𝟷𝟶, ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ᴛô Âɴ xô, ᴄʜáɴʜ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ʙộ đã ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠà đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɢâʏ ǫᴜỹ, ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ᴛàɪ ᴛʀợ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ʙãᴏ ʟũ ở ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ᴛô Âɴ xô, ʜɪệɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴛʜụ ʟý, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ. ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɴɢâɴ ʜàɴɢ để ʀà sᴏáᴛ, xáᴄ địɴʜ ɴʜữɴɢ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ đã ʜᴜʏ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴʜằᴍ ʟàᴍ ʀõ ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴠà ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ɢɪảɪ ɴɢâɴ.

ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ᴛô Âɴ xô ᴛᴀɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄũɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴜỷ ʙᴀɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴠà ᴜỷ ʙᴀɴ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴛổ ǫᴜốᴄ ᴍộᴛ số ᴛỉɴʜ ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ ɴʜư ɴɢʜệ ᴀɴ, ʜà ᴛĩɴʜ, ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ để xáᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ số ᴛɪềɴ, ʜàɴɢ ᴍà ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ đã ᴄứᴜ ᴛʀợ, ᴛừ ᴛʜɪệɴ ở ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ đó.

ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ᴛô Âɴ xô ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴍờɪ ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠà đề ɴɢʜị ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ để sớᴍ ʟàᴍ ʀõ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ. ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄũɴɢ đã ᴄʜỉ đạᴏ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ở ᴍộᴛ số địᴀ ᴘʜươɴɢ ʀà sᴏáᴛ, ɴắᴍ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ địᴀ ʙàɴ, ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟợɪ ᴅụɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ để ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀụᴄ ʟợɪ, ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ.

ᴄʜáɴʜ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴅư ʟᴜậɴ xôɴ xᴀᴏ ᴠề ᴠấɴ đề ᴛừ ᴛʜɪệɴ, đề ɴɢʜị ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ɢửɪ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ, ᴄáᴄ ʙị đơɴ ᴠà ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ, ᴋɪềᴍ ᴄʜế ᴄảᴍ xúᴄ, ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ɴɢôɴ ᴛừ ᴋʜôɴɢ ᴘʜù ʜợᴘ, ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛʜɪếᴜ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪảɪ ɴɢâɴ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí, ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛỉ đồɴɢ ʙằɴɢ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄá ɴʜâɴ, ᴅư ʟᴜậɴ ᴠẫɴ ʙăɴ ᴋʜᴏăɴ ᴠề ᴛíɴʜ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴋʜɪ ɢɪảɪ ɴɢâɴ số ᴛɪềɴ ʟớɴ ɴàʏ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ǫᴜảɴ ʟý ᴠề ᴠậɴ độɴɢ, ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, ᴘʜâɴ ᴘʜốɪ ᴠà sử ᴅụɴɢ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴠẫɴ ᴄòɴ ɴʜữɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʀốɴɢ.

ᴛʀướᴄ ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ, ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ ᴄó ᴛêɴ ᴛᴜổɪ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ sᴀᴏ ᴋê ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛạɪ ᴄáᴄ ɴɢâɴ ʜàɴɢ để ʟàᴍ ʀõ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴠà ɢɪảɪ ɴɢâɴ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ.